Bryn y Wrach Common Comin Bryn y Wrach


The project will undertake a
full field survey of Bryn y
Wrach common to identify
and record the historical and
archaeological features
there. You will be able to
join in and learn about
archaeological field survey
techniques, such as site
identification, recordmaking,
GPS use and
photography

bryywrachmap2


Ffocws y brosiect yw
twmpath ar gomin Bryn y
Wrach tybir iddo fod yn
garnedd claddu o’r Oes
Efydd. Bydd y brosiect yn
cynnwys arolygon
topograffegol a geoffisegol
o’r twmpath a chlirio’r
llystyfiant er mwyn ceisio
cael gwell ddealltwriaeth
o’r safle heb gloddiad
archaeolegol.

 
HLF


communities 1st

trysor

Join our mailing list!
To which era does the Bryn y Wrach mound date?